Mehmet ASLAN
Kurucu Avukat

Deneyim

Mehmet Aslan, gayrimenkul, ticaret, bilişim, fikri mülkiyet hukuku avukatıdır. Özellikle önde gelen inşaat projelerinde arazi geliştirme, gayrimenkul ihtilafının çözüme kavuşturulması, inşaat ve iskan ruhsatı alınması, yönetim planı yazımı, kentsel dönüşüm işlemlerinin tamamlanması hususunda aktif rol almıştır. Bunun yanı sıra köklü ticaret şirketlerinin müşavirliğini yaparak bu şirketlere hukukun birçok alanında aktif olarak destek sağlamıştır. Aslan & Tok Hukuk Ofisi’nin kurucu ortaklarından olan Mehmet Aslan, bu tarihe kadar Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarında ve şirketlerinde çalışmıştır.

Eğitim

Mersin Hacı Sabancı Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi, Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku Alanında yüksek lisans derslerini tamamlamış olup tez yazım aşamasındadır.

Marka vekilliği, bilirkişilik, arabuluculuk eğitimlerini tamamlamıştır.

Diller

İngilizce bilmektedir.

Baro Kaydı

İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

Gayrimenkul Hukuku

Ticaret Hukuku

Bilişim Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

İcra ve İflas Hukuku