Aslan & Tok Hukuk Ofisi

İdari veya adli yargı merciinde görülecek uyuşmazlıklarla ilgili ihtilafa ilişkin strateji ve planlamasının yapılması, dava dosyasının hazırlanması, mahkemelere başvurularak dava açılması, duruşmaların takibi, ara kararlarının yerine getirilmesi, üst mahkeme yollarına müracaat ve yargılama süreçlerinin takibi ve sonuçlandırması hizmetlerini sunmaktadır.

İngilizce, Almanca ve Fransızca Dillerinde Hizmet Vermekteyiz.

Aslan & Tok Hukuk Ofisi, müvekkillerine İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde de etkin hukuki hizmet sunmaktadır.  Bunun yanı sıra Londra’da faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası tecrübesi ile öncü olan bir hukuk ofisi ile de iş ortaklığı yaparak müvekkillerine uluslararası standartlarda hizmet sunmaktadır.

Çözüme en hızlı ve etkin yoldan ulaşma prensibiyle çalışan Aslan & Tok, ağırlıklı olarak gayrimenkul hukukunun tüm alanları başta olmak üzere;

İnşaat Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, İmar Hukuku, Kadastro Hukuku, Orman Hukuku, Kooperatif Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Barter ve Mortgage, Yabancılara Taşınmaz Satışına İlişkin Her Türlü Hukuki Danışmanlık Hizmetleri, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Tahkim ve Dava Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Miras Hukuku, Aile Hukuku, Dernekler Hukuku, Vakıflar Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Bilişim Hukuku, Tüketici Hukuku, Arabuluculuk, Marka Vekilliği, KVKK, Yatırım Danışmanlığı konularında oldukça derin tecrübe ve uzmanlığa sahiptir.

Aslan & Tok tarafından müvekkiller, ulusal mahkemeler ile ulusal ve uluslararası tahkim mahkemelerinde görülen davalarda (LCIA, DIS, ICC, UNCITRAL, ICSID kapsamında) son derece etkin bir şekilde temsil edilmektedir.

Aslan & Tok genişleyen uzman kadrosu ile hizmet kalitesi ve misyonundan ödün vermeden hizmet sunmaya her geçen gün büyüyerek devam etmektedir.