AKREDİTİF

GENEL OLARAK Günümüzde akreditifin, milletlerarası ticaretin gelişmesi bakımından çok önemli bir işlevi vardır. Farklı hukuki ve ekonomik düzenlemelere sahip ülkelerde bulunan ithalatçı ve ihracatçı için uluslararası ticaret, önemli riskleri bünyesinde taşıması sebebiyle önem arz etmektedir. Özellikle ekonomide ve teknolojide meydana gelen gelişmeler sonucunda milletlerarası ticaret çeşitlenmiş, devletlerin yanında özel kişilerde bu alanda faaliyet göstermeye başlamıştır.…