Kiracıdan Borcun Tahsili Nasıl Gerçekleşir?

Konut ve Çatılı İş yeri Kiralarında, Kiracının Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Halinde Kiralananın Tahliyesi ve Borcun Tahsili 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (Kanun) yürürlüğe girmesi ile birlikte, konut ve çatılı iş yeri kiralarına dair düzenlemeler bu Kanun’un 339 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun’un emredici hükümlerine aykırı olmadığı sürece, sözleşme serbestisi uyarınca kira sözleşmesindeki hükümler taraflar arasındaki kira…